X

Testing of salt mist corrosion

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều các sản phẩm chống ăn mòn bằng cách mạ một lớp màng phủ Ni-Cr, phủ lớp màng hữu cơ. Để dự đoán được tuổi thọ của sản phẩm thể hiện ở khả năng chống ăn mòn lớp phủ thì việc thử nghiệm chống ăn mòn cho các sản phẩm mạ, sơn phủ là một yêu cầu bắt buộc trong tất cả các loại sản phẩm sử dụng chống ăn mòn.
Shares:

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều các sản phẩm chống ăn mòn bằng cách mạ một lớp màng phủ Ni-Cr, phủ lớp màng hữu cơ. Để dự đoán được tuổi thọ của sản phẩm thể hiện ở khả năng chống ăn mòn lớp phủ thì việc thử nghiệm chống ăn mòn cho các sản phẩm mạ, sơn phủ là một yêu cầu bắt buộc trong tất cả các loại sản phẩm sử dụng chống ăn mòn.

Các bạn có thể vào đây để biết thêm thông tin.