X

Technology transfer specialized in cement - concrete

Công nghệ sản xuất xi măng giếng khoan chủng loại G; Công nghệ sản xuất xi măng bền sun phát; Công nghệ sản xuất xi măng mác cao PC60; Công nghệ sản xuất xi măng ít tỏa nhiệt; Công nghệ sản xuất các loại bê tông: bê tông chất lượng cao, bê tông cốt kim, bê tông chịu xít; Công nghệ sản xuất cát nhân tạo sử dụng cho bê tông và vữa xây dựng; Giải pháp sử dụng xỉ nhiệt điện, xỉ lò cao, đá Bazan, Pudơlan làm phụ gia xi măng.
Shares:
  • Công nghệ sản xuất xi măng giếng khoan chủng loại G;
  • Công nghệ sản xuất xi măng bền sun phát;
  • Công nghệ sản xuất xi măng mác cao PC60;
  • Công nghệ sản xuất xi măng ít tỏa nhiệt;
  • Công nghệ sản xuất các loại bê tông: bê tông chất lượng cao, bê tông cốt kim, bê tông chịu xít;
  • Công nghệ sản xuất cát nhân tạo sử dụng cho bê tông và vữa xây dựng; 
  • Giải pháp sử dụng xỉ nhiệt điện, xỉ lò cao, đá Bazan, Pudơlan làm phụ gia xi măng.
  • Các bạn có thể truy cập vào đây để biết thêm thông tin.